Logo Image
Gerechtsdeurwaarders (concept)

Hartelijk dank voor uw interesse in deze enquête.

Zoals u weet is de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders ingesteld om een advies uit te brengen aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de herijking van de Btag-tarieven. Deze vragenlijst is een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de huidige situatie in de gerechtsdeurwaardersbranche. De vragenlijst dient de volgende doelen:

  • We willen een goed beeld te krijgen van de afspraken die tussen gerechtsdeurwaarderskantoren en hun opdrachtgevers worden gemaakt over prijsstructuren. Hiervoor is een online vragenlijst opgezet die direct geopend zal worden als u op 'Volgende' klikt.
  • We willen informatie verzamelen over de benodigde tijdsbesteding voor een aantal ambtshandelingen en handelingen (processtappen). Hiervoor is aan het eind van de online enquête een invulformulier met instructies te downloaden.

We willen u vragen uiterlijk vrijdag 7 december te reageren en uw input te geven. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij Bieuwe Geertsema van Pro Facto, te bereiken op geertsema@pro-facto.nl of 050 313 98 53.